• Công ty: Bộ Y tế
  • Website: http://www.moh.gov.vn
  • Email: byt@moh.gov.vn
  • Điện thoại: (84-4)62732273
  • Địa chỉ: 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • An toàn COVID-19 cho iOS Ứng dụng bản đồ COVID
  • An toàn COVID-19 cho iPhone là ứng dụng bản đồ COVID do Bộ Y Tết phát hành. Ứng dụng An toàn COVID-19 cho iOS sẽ cung cấp bộ công cụ đánh giá đảm bảo chung sống an toàn với Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại các địa điểm công cộng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • An toàn COVID-19 cho Android Ứng dụng bản đồ COVID
  • An toàn COVID-19 cho Android là ứng dụng bản đồ chung sống an toàn COVID-19 do Bộ Y Tế phát hành. Ứng dụng An toàn COVID-19 cho Android cung cấp bộ công cụ đánh giá đảm bảo chung sống an toàn với COVID-19 tại các địa điểm công cộng trên toàn quốc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️