🖼️ Mobs Attempt Parkour Mod Minecraft Mod giúp mob nhảy qua chướng ngại vật

🖼️
  • Phát hành: Barribob
  • Mobs Attempt Parkour Mod là một Fabric Mod rất thú vị, cho phép các mob thù địch như Zombie, Skeleton và Creeper nhảy qua chướng ngại vật, giúp bạn rèn luyện kỹ năng chiến đấu.
  • windows