🖼️
🖼️
 • Live Home 3D Pro cho Mac

  Ứng dụng thiết kế nhà 3D
 • Live Home 3D Pro cho Mac là ứng dụng thiết kế nội thất chuyên nghiệp, mang tới người dùng tính năng tạo bản kế hoạch hay bài thuyết trình cho nhiều dự án công trình khác nhau.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Get Backup cho Mac

  Tiện sao lưu tập tin và hệ thống
 • Get Backup là một ứng dụng hữu ích dành cho người dùng Mac, giúp họ dễ dàng sao lưu dữ liệu, đồng bộ thư mục, tạo bản backup cho ổ đĩa để phục hồi lại máy trong trường hợp có sự cố.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Concealer for Mac

  Bảo mật thông tin quan trọng trên Mac
 • Concealer for Mac là một ứng dụng hoạt động như một két sắt chứa các thông tin cá nhân quan trọng của người dùng Mac như số PIN thẻ tín dụng, thông tin đăng nhập và các dạng mật khẩu để truy cập tài khoản cá nhân khác.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️