🖼️
  • MASH Học cách phát âm tiếng Anh
  • Nếu bạn là người đang học Anh Văn và muốn nghe cách phát âm các từ, câu, đoạn văn,..theo giọng bản xứ như thế nào thì không có cách nào khác là phải nghe băng, video,...
  • Xếp hạng: 5 9 Phiếu bầu
🖼️
  • DeskBot 2.6
  • Người bạn đồng hành xuất hiện trên desktop, nói lời chào mỗi khi máy tính được khởi động, nhắc nhở mỗi khi đến giờ, hay đơn giản nhìn bạn mỗi khi bạn làm việc… Chắc hẳn với người bạn đồng hành này, công việc của bạn s
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu