🖼️
  • Linphone Nhắn tin, gọi điện miễn phí qua Internet
  • Linphone là một phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng nhắn tin gọi điện miễn phí qua kết nối Internet. Công cụ giao tiếp này sử dụng giao thức liên lạc SIP, một giao thức tiêu chuẩn dành riêng cho gọi điện qua Internet.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️