🖼️
  • Facebook Demetricator Giấu các số liệu trên Facebook
  • Facebook Demetricator là một add-on trình duyệt cho phép giấu đi tất cả các số liệu trên Facebook như số lượng bạn bè, số lượt thích, bình luận và nhiều hơn nữa, mang đến cho bạn một trải nghiệm Facebook nhẹ nhàng hơn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu