🖼️
  • MultiReader for Android Đọc tài liệu bằng giọng nói
  • MultiReader là một ứng dụng sẽ giúp bạn duyệt nội dung trên điện thoại Google Android gồm PDF, Word, RTF một cách dễ dàng. Sử dụng công nghệ text to speech, MultiReader sẽ đọc tài liệu để bạn nghe bất kể lúc nào.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu