🖼️ SuperFreq 1.2 for Mac OS X

🖼️
 • Phát hành: BIAS, Inc
 • SuperFreq - một công cụ tiện ích chỉnh sửa audio khác của hãng BIAS, Inc., người sử dụng sẽ dễ dàng hơn trong công việc chỉnh sửa hệ số âm thanh cân bằng EQ của hệ thống...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 536

🖼️ Reveal 1.2 for Mac OS X

🖼️
 • Phát hành: BIAS, Inc
 • Reveal - một công cụ tiện ích hoàn hảo của hãng BIAS, Inc., dễ dàng giúp người sử dụng phân tích các quá trình xử lý hoặc tạo hiệu ứng âm thanh dành cho các file audio...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 450

🖼️ Peak Express for Mac OS X 6.11 Phần mềm thu âm chất lượng cao

🖼️
 • Phát hành: BIAS, Inc
 • Peak Express - công cụ tiện ích hệ thống, dễ dàng giúp người sử dụng thu âm trực tiếp các âm thanh, giọng nói, giọng hát của chính mình, chỉnh sửa để mang lại các hiệu ứng như ý muốn...
 • mac Version: 6.11
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.797