🖼️
  • Biframework Accounting Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Biframework Accounting 14.0 là một phần mềm kế toán chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, được xây dựng trên nền tảng công nghệ của Biframework hoạt động trong môi trường mạng nội bộ và mạng Internet, không giới hạn số lượng chi nhánh sử dụng, số lượng người sử dụng và thời gian sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️