🖼️
🖼️
🖼️
  • Flow Free cho Windows 8 Game nối điểm hấp dẫn
  • Flow Free là game nối điểm với nhiệm vụ chính là ghép cặp các ô màu giống nhau thành một đường để phủ kín bàn chơi. Đừng vội nghĩ Flow Free là game đơn giản vì hơn 1000 level đang chờ đợi bạn.
  • Xếp hạng: 4 67 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Flow Free: Bridges for Android Game nối điểm hấp dẫn dành cho Android
  • Nối những ô màu giống nhau bằng một đường vẽ để tạo thành dòng chảy. Ghép cặp cho tất cả các màu và phủ khắp toàn bộ bảng. Sử dụng những cây cầu mới để vắt ngang 2 ống cũng như giải quyết tất cả các thử thách trong game Flow Free: Bridges!
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu