🖼️ Maelstrom Beta Trình duyệt web mới của BitTorrent

🖼️
  • Phát hành: BitTorrent, Inc
  • BitTorrent là nhà phát triển đã quá nổi tiếng với ứng dụng download uTorrent. Tuy nhiên, không chỉ dừng ở đó, hãng này đang tham vọng mở ra một hướng đi mới cho trình duyệt web, với sự ra đời của trình duyệt web mới Maelstrom.
  • windows Version: Beta
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 532