🖼️
🖼️
  • Bluebeam Revu CAD Tạo và chỉnh sửa tệp PDF kỹ thuật
  • Bluebeam Revu CAD là một công cụ tạo tệp PDF đồ họa CAD chuyên nghiệp, được thiết kế để phục vụ nhu cầu biên soạn tài liệu có hàm lượng kỹ thuật cao của những nhóm đối tượng như: kỹ sư, kiến trúc sư,...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Bluebeam Revu Standard Công cụ soạn thảo tài liệu kỹ thuật PDF
  • Bluebeam Revu Standard là một công cụ tạo file PDF được thiết kế để phù hợp với nhu cầu của những chuyên gia kỹ thuật. Chương trình này cho phép họ kết hợp và đánh dấu các tài liệu có hàm lượng kỹ thuật cao để tạo ra một tệp PDF, tiện lợi cho sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️