🖼️
  • Bodrag PDF Converter
  • Phần mềm Bodrag PDF Converter cho phép bạn xuất văn bản, hình ảnh và các nội dung khác từ PDF sang tài liệu Word, để bạn có thể tái sử dụng và thay đổi nội dung PDF.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • RAM Booster Expert 1.3
  • Phần mềm này sẽ tự động tối ưu, sắp xếp và phân bổ dung lượng Ram cho hợp lý giữa các ứng dụng với nhau, giúp bạn có thể chạy đồng thời nhiều phần mềm một lúc, tránh để bên thừa, bên thiếu.
  • Xếp hạng: 4 13 Phiếu bầu