🖼️
🖼️
🖼️
  • Brave cho Mac

    Trình duyệt không quảng cáo cho Mac
  • Brave cho Mac là trình duyệt không quảng cáo thông minh cho máy tính Mac với một số tính năng khá độc đáo như chặn quảng cáo, chia sẻ doanh thu cho người dùng hay chia các tab thành nhiều trang khi mở quá nhiều tab.
  • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu