🖼️
  • Quản lý tiêm chủng
  • Hiện nay trên thị trường có trên dưới 20 loại vắc xin dịch vụ khác nhau. Chỉ định cho từng loại vắc xin tuỳ thuộc nhiều yếu tố như: Đặc điểm dịch tễ, độ tuổi có nguy cơ cao …
  • Xếp hạng: 4 7 Phiếu bầu
🖼️
  • Từ điển Dược
  • Ứng dụng viết trên nền Access giúp tìm kiếm, tra cứu nhanh các biệt dược. Là tự điển mở nên người sử dụng có thể chỉnh sửa hoặc thêm các biệt dược mới.
  • Xếp hạng: 4 34 Phiếu bầu
🖼️
  • Thống kê TNTT
  • Thống kê tai nạn thương tích (Thống kê TNTT) là chương trình giúp dễ dàng thống kê tình hình tai nạn thương tích, in báo biểu tự động nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu