🖼️
  • Ma-Config Kiểm tra cấu hình máy tính
  • Với Ma-Config.com, bạn có thể kiểm soát máy tính của mình một cách dễ dàng, an toàn và hoàn toàn miễn phí. Ứng dụng này sẽ tiến hành quét máy tính rất nhanh chóng và xác định các thành phần phần cứng cũng như phần mềm. Sau đó, Ma-Config.com sẽ thiết lập một danh sách chứa các trình điều khiển khác nhau mà có khả năng tương thích với phần cứng và hệ điều hành của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu