🖼️
  • BUD - Create, Play & Hangout cho Android

    Mạng xã hội 3D tương tác, kết bạn và sáng tạo
  • BUD là một mạng xã hội tốt nhất để bạn tạo và trải nghiệm các nội dung tương tác 3D với bạn bè. Mời bạn bè sáng tạo, vui chơi và khám phá các trải nghiệm 3D được tích hợp trong cộng đồng của trò chơi. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn để tạo ra những thứ tuyệt vời và chia sẻ với cộng đồng.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
  • BUD - Create, Play & Hangout cho iOS

    Mạng xã hội 3D tương tác
  • BUD là một nền tảng ảo thú vị trên di động, cho bạn tạo và trải nghiệm các nội dung tương tác 3D với bạn bè. Mời bạn bè để tạo, chơi, và khám phá các trải nghiệm 3D được tích hợp. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn để tạo những thứ tuyệt vời để chia sẻ với cộng đồng.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu