🖼️
  • Zip Unzip By Click Công cụ nén và giải nén file
  • File Zip có thể dễ dàng được tạo ra và giải nén chỉ với một cú nhấp chuột hoặc click đúp chuột tùy thuộc vào cấu hình của hệ thống bằng Zip Unzip by Click
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • File Splitter And Joiner Universal
  • File Splitter And Joiner Universal là phần mềm chia nhỏ tập tin lớn thành tập tin nhỏ hơn để dễ dàng lưu trữ và quản lý.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu