🖼️ Phần mềm dự toán G8

🖼️
  • Phát hành: Công ty CP công nghệ Hoàng Hà
  • Phần mềm tính đơn giá dự toán, dự thầu G8 là phần mềm đã được kế thừa, và liên tục phát triển trong nhiều năm qua. Giờ đây với phiên bản 2010 một lần nữa khẳng định về tính ưu Việt và hơn hẳn các phần mềm Dự toán trước đây...
  • windows
  • Đánh giá: 50
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 62.693