🖼️ Cấp Visa điện tử tại Việt Nam Cấp Visa điện tử cho người nước ngoài

🖼️
  • Phát hành: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam
  • Theo Nghị định 07/2017/NĐ-CP kể từ ngày 01/02/2017, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam cho phép người nước ngoài làm thủ tục cấp Visa thị thực điện tử. Áp dụng cho những trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam du lịch không quá 30 ngày.
  • web
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 68