Carthago Software, was founded in 1998 by André Santos. We are focused exclusively on providing high-quality software for the Windows operating system, targeting both casual and power users, as well as computer programmers.

🖼️
  • Twistpad Công cụ chỉnh sửa mã nguồn
  • Twistpad là một công cụ chỉnh sửa văn bản và bộ mã đa chức năng có thể sử dụng cho một số nhiệm vụ khác nhau và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình (HTML, ASP, XML, C++, Pascal,...).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • AeroBlend Thay đổi màu ứng dụng theo màu hình nền
  • AeroBlend là một tiện ích cho phép tự động điều chỉnh bộ màu Windows để khớp với hình nền hiện tại. Phần mềm này cung cấp một số tùy chọn trực quan cho phép người dùng máy tính mọi trình độ đều có thể sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • DeskTask Quản lý email, lịch, công việc
  • Bên cạnh chức năng chính là quản lý email, Outlook còn có hai chức năng hữu ích khác là lịch và công việc cũng được rất nhiều người dùng đánh giá cao.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️