🖼️
  • WordBanker Kiểm tra trình độ tiếng Anh
  • Bạn đang học thêm Anh ngữ, bạn đang luyện thi... vậy sao không thử tự kiểm tra xem trình độ anh ngữ của mình ra sao để còn khắc phục trước kì thi.Nếu muốn thế thì hãy sử dụng chương trình WordBanker.
  • Xếp hạng: 3 8 Phiếu bầu
🖼️
  • WordBanker Multilanguage Kiểm tra trình độ Anh ngữ
  • WordBanker Multilanguage là chương trình có chức năng kiểm tra trình độ Anh ngữ của người dùng bằng các câu hỏi và bài test, sau đó đưa ra nhận xét về trình độ của người đó.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu