🖼️
  • Disk Write Copy Professional Edition Phần mềm đóng băng hệ thống
  • Đối với các “vọc sĩ” thì việc xóa sạch mọi thay đổi sau khi restart đôi khi lại là chuyện không mong muốn bởi khi “vọc” một số phần mềm hay các thiết lập hệ thống, yêu cầu máy tính phải được restart. Trong trường hợp này bạn có thể sử dụng Disk Write Copy (DWC) là phần mềm đóng băng mà bạn cần.
  • Xếp hạng: 5 24 Phiếu bầu