🖼️
  • LanTalk NET

  • LanTalk NET là phần mềm chat văn phòng dành cho mạng doanh nghiệp. Phần mềm này không yêu cầu bất kì server hay cấu hình đặc biệt nào...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Disk Redactor 1

  • Disk Redactor là một chương trình xóa file an toàn và ngăn chặn khả năng phục hồi từ các chương trình khác. Nó sẽ ngăn chặn tác động này bằng việc ghi đè lên vùng dữ liệu đó các mã zero, tức là xóa sạch nội dung chứa trong đó.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • LanTalk XP 2.93

  • LanTalk XP có chức năng tương tự như một trình tin nhắn tức thời (IM) trong hệ thống mạng nội bộ (LAN), nếu như Y!M là trình tin nhắn dùng cho Internet thì LanTalk sẽ thay thế hoàn hảo vai trò của Y!M trong mạng LAN.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu