🖼️ Coffee Time! cho iOS 2.6 Game giải đố phong cách Happy Glass

🖼️
  • Phát hành: Challenges
  • Trong game trí tuệ giải đố Coffee Time! for iOS, bạn có nhiệm vụ tìm mọi cách để đổ đầy cà phê vào chiếc tách trống không cho anh chàng lập trình viên đang buồn ngủ.
  • ios Version: 2.6.0