🖼️
  • Fotor for Windows Phone Chỉnh sửa ảnh miễn phí cho Windows Phone
  • Fotor for Windows Phone 8 là sự kết hợp hoàn hảo của rất nhiều tính năng chỉnh sửa ảnh phổ biến, bao gồm những công cụ chỉnh sửa cơ bản, hiệu ứng đặc biệt, công nghệ 1-tap-enhance, đường viền cổ, collage cùng những chức năng khác.
  • Xếp hạng: 3 8 Phiếu bầu