🖼️ Smokey cho Android 1.1 Biến smartphone thành thiết bị báo cháy

🖼️
  • Phát hành: CleverLoop
  • CleverLoop Smokey là ứng dụng thông minh có thể biến smartphone thành thiết bị báo cháy từ xa hữu dụng, theo dõi các máy dò khói, nhận biết chuông báo cháy và gửi email đến bạn ngay tức khắc dù bạn đang ở bất kỳ đâu.
  • android Version: 1.1