🖼️ Hà Nội SmartCity cho Android 3.2 Ứng dụng giám sát cách ly y tế của TP Hà Nội

🖼️
  • Phát hành: CNTT Hà Nội
  • Hà Nội SmartCity cho Android là ứng dụng giám sát người cách ly dịch COVID-19 bằng GPS vừa ra mắt trên Google Play.
  • android Version: 3.2.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.136