🖼️
  • ConceptDraw MindMap 14

    Xây dựng bản đồ tư duy chuyên nghiệp
  • ConceptDraw MindMap 14 là phần mềm tạo bản đồ tư duy chuyên nghiệp trên máy tính. ConceptDraw MindMap là sản phẩm bản đồ tư duy tiên phong, hỗ trợ thiết kế và xây dựng bản đồ nhanh, khoa học và hiệu quả.
  • Xếp hạng: 3 31 Phiếu bầu
🖼️
  • ConceptDraw Office

    Ứng dụng hỗ trợ thuyết trình cho máy tính
  • ConceptDraw Office là phần mềm bao gồm nhiều tính năng mạnh mẽ được thiết kế dành cho các doanh nghiệp nhưng cũng phù hợp với những người dùng bình thường đang có nhu cầu tạo ra các bài thuyết trình ý tưởng độc đáo.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️