🖼️ Copy.sh Giả lập nhiều hệ điều hành cổ trên trình duyệt

🖼️
  • Phát hành: Copy.sh
  • Copy.sh là một trang web với rất nhiều dự án độc đáo từ giả lập hệ điều hành đến các trò chơi, trong đó ấn tượng nhất là Copy.sh có thể chạy nhiều hệ điều hành cổ trên nền web như Windows 1.01, Windows 98, Arch Linux... cho phép bạn trải nghiệm chúng theo cách đơn giản nhất.
  • web
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 517