🖼️
  • Max Thiết kế ứng dụng đa phương tiện không cần code
  • Max là phần mềm thiết kế âm thanh, âm nhạc và các ứng dụng đa phương tiện mà không cần viết bất kỳ một dòng code nào. Sở hữu môi trường tương tác và các công cụ mạnh mẽ, bạn chắc chắn sẽ hài lòng với sản phẩm được tạo thành từ Max.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Soundflower cho Mac Ứng dụng hỗ trợ audio cho Mac
  • Soundflower cho Mac là một tiện ích hệ thống cho máy tính Mac với khả năng cho phép chuyển audio giữa các ứng dụng. Cụ thể hơn, phần mềm này sẽ lấy âm thanh đang phát từ 1 ứng dụng và chuyển chúng thành dữ liệu đầu vào cho ứng dụng khác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu