🖼️
  • DeskTube for Mac
  • Desktube là một công cụ khá xuất sắc trong việc xem, duyệt, ghi lại và tải video lên YouTube từ máy tính của bạn, đặc biệt nó còn được hỗ trợ thêm khả năng kết nối tới Twitter và cả Facebook.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu