🖼️ Notable for iOS 1.5 Quản lý ghi chú liên lạc cho iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: David Keegan
  • Notable for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một tiện ích quản lý ghi chú liên lạc thông minh và hoàn toàn miễn phí.
  • ios Version: 1.5.1