🖼️
  • Age of wind 3 for Android Game cướp biển phiêu lưu trên Android
  • Du thuyền qua 7 đại dương, xác định tuyến đường và chọn đối thủ thật thông minh. Tăng số lượng đội quân và điều khiển 3 tàu, cướp bóc các thành phố, và tàu buôn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận bởi bạn bè trên Facebook cũng có thể tấn công bạn và đánh cắp vàng - hãy hành động thật thông thái và tấn công họ trước.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️