🖼️
  • FileRally
  • FileRally là một ứng dụng rất thuận tiện giúp bạn truy cập vào các tập tin thông dụng và tập hợp các tập tin được sử dụng thường xuyên gần đây vào một thư mục ảo.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • FastPhotoTagger
  • FastPhotoTagger là một ứng dụng nhỏ dựa trên nền Java được thiết kế để thiết lập các thẻ Metadata cho hình ảnh của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Armchair File Manager
  • Armchair File Manager là công cụ đơn giản dựa trên nền Java được thiết kế để giúp bạn quản lý chiếc máy tính khi đang xem phim bằng cách sử dụng điều khiển từ xa.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu