🖼️
  • Dictionary.com cho Android Từ điển tiếng Anh trên Android
  • Dictionary.com là ứng dụng từ điển hàng đầu hiện nay trên Android với rất nhiều tính năng được tích hợp như tra định nghĩa, từ đồng nghĩa, cách sử dụng từ, từ gốc, ngữ pháp và có hỗ trợ dịch văn bản.
  • Xếp hạng: 3 9 Phiếu bầu
🖼️