🖼️ Photo Edit Pro cho Mac 3.3 Phần mềm sửa ảnh mạnh mẽ cho Mac

🖼️
  • Phát hành: Digital Softwware
  • Photo Edit Pro là trình biên tập ảnh mạnh mẽ dành cho Mac, chứa 5 module chức năng chính gồm Chỉnh sửa, Xóa đối tượng trên ảnh, cắt ghép đối tượng trên ảnh, các hiệu ứng và thêm text và khung 3D.
  • mac Version: 3.3.9
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 67