🖼️
  • The Infected Game sinh tồn thời kỳ dịch bệnh
  • The Infected là game sinh tồn thế giới mở có đồ họa chân thực. Trong game, bạn có nhiệm vụ xây dựng hầm trú ẩn để phòng thủ và bảo vệ mình khỏi các loài động vật hoang dã và zombie nhiễm bệnh.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu