🖼️
  • Wenjia cho Android

    Game du hành giữa 2 thế giới song song
  • Wenjia là một game platform 2D kết hợp với các yếu tố giải đố. Người chơi có thể tự do đi lại giữa hai thế giới (thế giới Vật chất và thế giới Năng lượng), mỗi thế giới đều có những thử thách và chướng ngại vật khác nhau.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu