🖼️
  • Health Keeper
  • Health Keeper (HK) sẽ rất hữu dụng cho bạn khi thường xuyên sử dụng máy tính, do nó nhắc nhở bạn nghỉ xả hơi để thư giản đầu óc và tránh mỏi mắt nhằm bảo vệ sức khỏe.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu