🖼️
🖼️
  • Disk Wipe

  • Disk Wipe là một công cụ miễn phí cho hệ điều hành Windows. Nó giúp người sử dụng an toàn loại bỏ vĩnh viễn các dữ liệu từ ổ cứng hay các thiết bị lưu trữ khác như thẻ nhớ USB, thẻ nhớ SD, máy camera, máy nghe nhạc,…
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu