🖼️ Shuttle Run cho Android 1.4 Game Đưa gà qua đường kiểu hình khối độc đáo

🖼️
  • Phát hành: DMONGS
  • Trong game Shuttle Run, người bạn khối vuông Cube của bạn đang có một thử thách khó khăn là qua đường an toàn trong thời điểm giao thông đông đúc. Hãy cố gắng giúp Cube không bị xe tông trúng nhé.
  • android Version: 1.4.0