🖼️
  • Easy Video Splitter
  • Phần mềm Easy Video Splitter có thể giúp bạn cắt các tập tin lớn kiểu video AVI/DivX, MPEG(MPG) và WMV/ASF thành những tập tin video clips nhỏ. Nó cung cấp tính năng preview để bạn dễ dàng chọn doạn video muốn cắt.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu