🖼️ Usage Timelines Free for Android 1.8 Quản lý sử dụng CPU điện thoại Android

🖼️
  • Phát hành: Dr. Achim Leubner
  • Usage Timelines là ứng dụng giám sát CPU và vi xử lý với lịch sử tải được thể hiện qua đồ họa. Ứng dụng này sẽ hiển thị khi nào và ứng dụng nào gây quá tải cho CPU điện thoại để bạn kịp thời chặn chúng.
  • android Version: 1.8.3