🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Mr. Faker for Android
 • Ứng dụng này sẽ hiển thị “Log Me” trên điện thoại của bạn để không một ai có thể biết được bạn đã tạo một bản ghi cuộc gọi giả.
 • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Call Filter for Android
 • Call Filter sẽ giúp bạn chặn các cuộc gọi không mong muốn và giữ thông tin cá nhân được bảo mật.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Anti SMS Spam for Android
 • Ứng dụng này có thể xung đột với Go SMS và các ứng dụng khác. Anti SMS Spam sẽ giúp bạn chặn các message không mong muốn từ bất kì người gửi nào.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Mr. Locker for Android
 • Mr. Locker sẽ làm người khác ngạc nhiên khi họ mở một ứng dụng đã được bảo vệ trên điện thoại của bạn.
 • Xếp hạng: 2 3 Phiếu bầu