🖼️
🖼️
🖼️
 • Skype Translator Pro

  Dịch cuộc trò chuyện Skype
 • Skype Translate Professional là tiện ích dành cho người muốn dịch cuộc trò chuyện skype sang các ngôn ngữ khác nhau: Tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Nhật Bản,...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Chat Translator for Skype

 • Chat Translator for Skype là một phần mềm dịch thuật chat, có thể chuyển đổi ngôn ngữ chat của bạn sang hơn 20 ngôn ngữ. Nó có thể chuyển cuộc hội thoại của bạn sang ngôn ngữ khác ngay lập tức, và ngược lại.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Chat Translator for Yahoo Messenger

 • Chat Translator for Yahoo Messenger là một tiện ích được thiết kế để dịch các cuộc hội thoại Messenger sang tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Hin-ddi, tiếng Ả Rập, và 15 ngôn ngữ khác ngay lập tức.
 • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu