🖼️ Shredder Chess Lite for iPhone Game cờ vua miễn phí cho iPhone

🖼️
  • Phát hành: Eiko Bleicher, Skizzix com
  • Shredder Chess Lite được dựa trên Shredder program, đã giành được những thành công trên máy tính Chess Championship 12 lần.
  • ios
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 915