🖼️
  • Steam Castle for Windows Phone Game chiến tranh trên Windows Phone
  • Steam Castle là pháo đài cuối cùng của niềm hy vọng nhân loại. Sau khi chiến đấu với kẻ độc ác và chiến tranh thất bại với Mechanitrons, quân đội của Steam Disciples đã quay trở lại Steam Castle - lâu đài hơi nước.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu