🖼️
🖼️
  • Ringo Lite for Android

  • Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta phải “đoán” ai đang gọi hay nhắn đến khi chưa mở màn hình, khi ở trong điều kiện không thể bật chuông, hay những lúc không tiện rút máy khỏi túi quần.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu