🖼️
  • CinemaHD Phần mềm tăng chất lượng và độ phân giải cho video
  • CinemaHD là một phần mềm cho phép chuyển đổi các video thành các video có độ phân giải cao, giúp hiển thị tối ưu trên màn hình tương ứng, đặc biệt là các tivi màn hình lớn. Phần mềm này được phát triển dựa trên công nghệ ODU (Object Detection Upscaling) với khả năng mở rộng quy mô để giải quyết các lỗi tốt hơn so với nhiều phương pháp khác như Spline hay Lanzos.
  • Xếp hạng: 4 9 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • DiscSafe 2.034.111
  • DiscSafe - một công cụ tiện ích mạnh mẽ giúp bạn sao lưu lượng lớn dữ liệu dễ dàng với chi phí thấp...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Movie Saver 2.09.623
  • Movie Saver - một phần mềm giúp bạn tải về các video flash từ internet và lưu trữ chúng trên máy tính một cách dễ dàng...
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu